Oferty Pracy

ISTM International Shipping & Trucking Management ma stałe oferty pracy:
  •  na wszystkie stanowiska w żegludze śródlądowej, od starszych marynarzy, marynarzy i młodszych marynarzy po oficerów i kapitanów.
  •  na różnego rodzaju statki, na przykład zbiornikowce, chemikaliowce, kontenerowce, masowce i pchacze.

ADRES
Höfle 42
9496 Balzers
Liechtenstein

KONTAKT
+423 37 654 51
info@istmgmbh.li

© ISTM 2018